Kuźnia specjalistów

Szczegóły pod nr tel. (61) 829-42-93 lub (81) 45 21 400.

Plan kursu i harmonogramy zjazdów

Kuźnia specjalistów. Bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania oraz w obszarze wykorzystania aplikacji ERP.

Druga edycja kursu - terminy zjazdów

Wykłady z zarządzania (PDF)

Administrowanie systemami (PDF), Logistyka (PDF), Zarządzanie finansami (PDF).

W przypadku problemów z otworzeniem pliku proszę spróbować innej przeglądarki. 

Komunikat
Szanowni Państwo, harmonogram dla wszystkich modułów z części praktycznej (komputerowej) ulegnie zmianom z przyczyn ode mnie niezależnych (trudności w znalezieniu trenera do wersji 2012 przez firmę realizującą dla nas ten blok). Zajęcia prawdopodobnie rozpoczną się w ostatnim tygodniu lipca. Serdecznie Państwa przepraszam za zaistniałą sytuację!

Plan zajęć – wykłady, pierwsza edycja

Plan zajęć (PDF)

Plan zajęć – część praktyczna, pierwsza edycja

Administrowanie systemem (PDF), Logistyka i zarządzanie zasobami SCM (PDF), Zarządzanie finansami (PDF)

Plan kursów

Zajęcia w ramach programu „Kuźnia specjalistów” będą prowadzone w dwóch turach, każda dla maksymalnie 100 osób. Kursanci mają do wyboru blok pierwszy (wykłady) lub jeden z trzech modułów zajęć praktycznych z bloku drugiego. Pierwsza tura rozpocznie się w styczniu 2014 r. i będzie obejmowała następujące dwa bloki:

 
 1. Blok szkoleń „Zarządzanie ICT” – w formie wykładów (limit 50 miejsc, 2 grupy po 25 osób):

  Podstawy zarządzania - 20 h
  Marketing - 15 h
  Współczesne koncepcje zarządzania - 15 h
  Podstawy rachunkowości - 10 h
  Zarządzanie zasobami ludzkimi - 15 h
  Negocjacje - 15 h
  System CRM – istota i zastosowanie - 10 h
  Prawo i Procedury administracyjne w zarządzaniu - 15 h
  Modelowanie procesów - 10 h

  Zajęcia będą odbywały się w trybie weekendowym.
  Ten blok zakończy się w kwietniu 2014 r.

 
 1. Blok szkoleń „Zarządzanie ICT” – laboratorium (limit 50 miejsc)

  Kursanci na etapie składania dokumentów aplikacyjnych wybierają jeden z trzech modułów:

  1. Administrowanie systemami (limit: 10 miejsc)
   1. Administracja systemem Microsoft Dynamics AX - 32 h
   2. Programowanie podstawowe w narzędziu MorphX - 24 h
   3. Programowanie w języku X++ - 40h
   4. Rozbudowa aplikacji ERP - Axapta Development - 32 h

  2. Logistyka i zarządzanie zasobami SCM – (limit: 20 miejsc, dwie grupy 10-osobowe)
   1. Logistyka, dystrybucja i zarządzanie magazynem w systemie Microsoft Dynamics AX - 40 h
   2. Uzgadnianie magazynów z finansami w systemie Microsoft Dynamics AX - 16 h
   3. Produkcja i planowanie produkcji w systemie Microsoft Dynamics AX - 40 h

  3. Zarządzanie finansami - (limit: 20 miejsc, dwie grupy 10-osobowe)
   1. Zarządzanie finansami w systemie ERP - Microsoft Dynamics AX - 40 h
   2. Zamknięcie okresu obrachunkowego w systemie Microsoft Dynamics AX - 8 h
   3. Praktyczne aspekty wykorzystania modułu środki trwałe - 8 h
   4. Technologia OLAP i BI w analityce finansowej - 40 h


  Zajęcia praktyczne będą odbywały się w trybie weekendowym.
  Ten blok zakończy się w maju 2014 r.

 

Druga tura dla kolejnych 100 osób rozpocznie się w czerwcu i potrwa do października 2014 r.


loga